Linthorst: Innovatieve energieoplossingen

De Apeldoornse wortels

In Apeldoorn begon Linthorst als een klein familiebedrijf, dat intussen is uitgegroeid tot een toonaangevende landelijke speler op het gebied van duurzame energie met meerdere dochterondernemingen. Het bedrijf is nog steeds stevig geworteld in Apeldoorn, waar het ooit begon aan de Koningstraat. Nu is Linthorst gevestigd in Wenum Wiesel en staat onder leiding van de drie broers Linthorst, met een personeelsbestand van 500 werknemers.

Een missie voor duurzame verandering

Linthorst zet zich in om de energiesystemen wereldwijd te transformeren. Hun missie is helder: duurzame en eerlijke energie toegankelijk maken voor iedereen. Dit streven is ingebed in hun dagelijkse operaties, waarbij ze zich richten op het verminderen van broeikasgasemissies en het streven naar een samenleving die volledig draait op duurzame energie.

Integrale benadering: in gesprek met Joël Franken

Joël Franken, technisch ontwikkelaar bij Linthorst en expert op het gebied van Research & Development, deelt zijn ervaringen binnen het bedrijf. Met een achtergrond in werktuigbouwkunde en duurzame energietechnologie, is Joël gepassioneerd over het optimaliseren van zowel technische als economische aspecten van energieoplossingen.

“Het bijzondere aan Linthorst is dat we een integrale benadering hanteren; we bedenken niet alleen de techniek, maar maken deze ook zelf en zijn tevens energieleverancier. Dit totaalconcept is vrij uniek in de markt,” legt Joël uit.

Innovaties en ideeën in actie

“Wat ik zelf leuk vind, is dat iedereen hier kan meedenken,” zegt Joël. De cultuur van openheid en samenwerking stimuleert een constante stroom van creatieve ideeën en oplossingen. “We kijken op macro niveau naar ontwikkelingen in de markt en daarna kijken we om middels eigen visie daar oplossingen op te vinden.” Dit proces, van idee tot uitwerking, kan verrassend kort zijn, wat het werk des te boeiender maakt. Naast nieuwe ideeën ontwikkelen, worden bij Linthorst ook bestaande processen en technologieën voortdurend verbeterd. Het is een omgeving waar iedereen samenwerkt en doorpakt, waarbij leren van de praktijk centraal staat.

Fotograaf: Fred Tigelaar

Focus op grote bouwprojecten

Op de particulierenmarkt beheert Linthorst ongeveer 10.000 cv-ketels en installeert het bedrijf kleine warmtepompen. Maar Linthorst richt zich voornamelijk op grote bouwprojecten zoals zwembaden, wellnessresorts, hotels en woonzorgcentra, maar ook op het verduurzamen van wooncomplexen en zelfs hele wijken. “Elk project is een kans om onze innovatieve oplossingen toe te passen en echt een verschil te maken in de energietransitie,” zegt Joël.

De kracht van vroegtijdige betrokkenheid

Linthorst onderscheidt zich door zijn vroege betrokkenheid bij projecten. “Onze kracht is dat we in een vroegtijdig stadium bij een project betrokken willen zijn. Dit stelt ons in staat om alle kennis die we afgelopen jaren hebben opgedaan, te gebruiken voor een goede oplossing voor de klant,” benadrukt Joël. Deze aanpak zorgt voor op maat gemaakte, effectieve oplossingen die echt waarde toevoegen.

Innovatie in de praktijk

Als technisch ontwikkelaar is Joël direct betrokken bij het creëren van geavanceerde energieoplossingen, waaronder de ontwikkeling van Linthorst zijn eigen warmtepomptechnieken. “We zijn constant bezig met het ontwikkelen van eigen warmtepomptechnieken. Samen met een collega heb ik een paar patenten geschreven en ingediend, wat echt het begin markeert van significante vooruitgang,” deelt Joël mee.

Samenwerking met Gemeente Apeldoorn

De relatie met de gemeente Apeldoorn speelt een cruciale rol in de lokale projecten van Linthorst. Linthorst werkt samen met de gemeente Apeldoorn aan verschillende projecten, waaronder de ontwikkeling van een warmtenet in de wijk Kerschoten, wat de duurzame ambities van de gemeente ondersteunt. “Dergelijke samenwerkingen versterken de implementatie van grootschalige duurzame projecten en benutten gemeenschappelijke doelen voor een duurzamere toekomst,” aldus Joël.

Toekomstgerichte strategieën tegen netcongestie

Een actueel thema binnen de energiebranche is netcongestie. Linthorst pakt dit probleem aan door het ontwikkelen van systemen die de piekbelasting op het net kunnen verminderen. “Ons flexibele systeem maakt het mogelijk om warmte te produceren op momenten dat het net het minst belast is,” legt Joël uit.

Een kijk op de toekomst

Linthorst is voortdurend bezig met het ontwikkelen van nieuwe technologieën om hun bijdrage aan de energietransitie te vergroten. De focus ligt op het verder ontwikkelen van warmtepomptechnologieën en het integreren van slimme energieoplossingen.

Centrale ligging

Joël benadrukt het belang van de centrale ligging van Apeldoorn voor de bedrijfsactiviteiten. “Het is zo’n centrale plek,” merkt hij op, “van alle windstreken kunnen mensen komen en wij komen overal makkelijk. Van Zwolle tot Arnhem tot Amersfoort, alles is makkelijk bereikbaar.”

Terugblik op het Nationaal Warmtecongres

In oktober van het vorige jaar kwam de energiebranche samen in Congrescentrum Orpheus voor het Nationaal Warmtecongres, een belangrijk moment om de toekomst van de warmtevoorziening in Nederland te bespreken. Daar werd in een interview met  Gijs Linthorst de mogelijkheden van de warmterotonde, een initiatief om warmte efficiënt te distribueren, belicht. “Sindsdien heeft de Gemeente Apeldoorn dit concept verder uitgewerkt. De energiecentrale van Kerschoten wordt mogelijk uitgebreid, wat ons in staat stelt om meer potentieel te benutten en de warmtevoorziening binnen de regio te optimaliseren,’’ vertelt Joël.

Een lokale speler met een nationale impact

Hoewel Linthorst sterk verankerd is in Apeldoorn, heeft hun invloed zich uitgestrekt over heel Nederland. Met projecten die van essentieel belang zijn voor de energietransitie, blijft Linthorst een voortrekkersrol spelen in de verduurzaming van Nederland.

 

#inapeldoorn